Marzec 15, 2020 Nadzieja Wzrasta
Tak, tak. Wszystko, co powiedzieliśmy wcześniej, ma swoje zastosowanie w obecnym czasie.

Kryzys na tej planecie jest wynikiem zasadniczego braku równowagi w całej Naturze, włączając istoty ludzkie, zwierzęta, glebę, wodę, powietrze oraz królestwo roślin. Zatem,gdy w Naturze nie ma równowagi, nieuległa Matka Ziemia zbierze całe swe siły, by spróbować ochronić i zabezpieczyć liczne gatunki żyjące na jej ziemi. Jej świętej ziemi.

Kochani, taka nierównowaga w Naturze nie wymaga żadnej udowodnionej teorii spiskowej. Bez wątpienia często pojawiają się takie koncepcje, jednak gdy Natura jest osłabiona, jej zasoby nadwyrężone i zagrożone, wytwarza się stan niepewności. Bo choć ludzie nie są oddzieleni od Natury, przejęli nad nią nienaturalną władzę. Nawet podczas wielkich kryzysów ekologicznych i medycznych, Natura wciąż ma większą moc niż gatunek ludzki. Dlatego też, starajcie się żyć w harmonii z Naturą. Chrońcie swoje zasoby, troszczcie się o swoje ziemie i wodę.

Jako jednostka, nawet na swym pojedynczym kawałku ziemi, stwórzcie harmonię wśród współistniejących tam gatunków i żywiołów. Szanujcie i czcijcie wspaniałe i szlachetne Królestwo Zwierząt.

Jedna istota ludzka, żyjąca w harmonii na tej Ziemi, ma znaczący wpływ na całość.

JEDNOCZCIE SIĘ. WSPIERAJCIE. POWSTAŃCIE JAKO JEDEN GŁOS.
Jako zjednoczona siła, w Świetle.
Światło bez wątpienia ostatecznie rozproszy ciemność.

Podtrzymujcie nadzieję, rozsiewajcie nasiona życzliwości, wybaczenia oraz głębokiej, trwałej miłości w swoich dzieciach. One są nadzieją na przyszłość.

Nie dajcie się pokonać.

Niech wasze głosy wznoszą się razem pośród ogłuszającego ryku Natury, gdy i Ona powstaje.

Nie jesteście sami,
Jesteśmy z wami.

OM

 

www.oriontransmissions.com